Rentmeesterschap

Het doel van God met ons als mens is dat we met Hem samen leven. De eerste opdracht aan de mens is dat we zouden regeren over de schepping. We hebben het van God gekregen, maar God blijft de eigenaar.

Zo hebben we ook onze talenten gekregen. En de eeste vertaling van het woord talent is een hoop geld. Pas later kan je talenten ook beschouwen als de talenten die je kan inzetten om geld te verdienen.

Hoe we met ons geld om gaan zegt heel veel over hoe we met God omgaan. Onze cultuur nodigt ons steeds uit om meer schulden te maken of meer te consumeren. Maar bij God is er een cultuur van genoeg.

De Heer is mijn herder, ik heb alles wat ik nodig heb, spreekt psalm 23. Dat is een vorm van de rust die God geeft als we Hem aanvaarden als de Eigenaar en Voorziener, en wij onze rol innemen als rentmeester. Hieronder deel ik een goed filmpje wat we in de training voor nieuwe zendelingen ook gebruiken voor een stuk bewustwording.

Vervolgens kan je zelf aan de slag. Ik heb een budget neergezet waarmee ik al 10 jaar werk. Het is aangepast met wat standaard bedragen of voorbeeld bedragen, het gaat om een voorbeeld situatie. Later hoop ik hier een online cursus bij te maken om verder te helpen het rentmeesterschap eigen te maken.

Wat je ook kan doen, is je inschrijven bij de cursus: Genieten van je geld die in samenwerking met Encour en IkzoekGod.nl is ontwikkeld: ikzoekgod.nl/genietenvanjegeld