In onze training aan zendelingen zijn we lang op zoek geweest naar hoe je het partnerschap uitlegt. In oosten van het land bestaat er Nabuurschap, een goede buur zijn. In de Filipijnen is er Bayanihan, wat samen verhuizen en een feestje betekend (inclusief een bamboehuis op de schouders enkele honderen meters gezamenlijk verplaatsen!). In het Nederlands wil ik je vragen:

Wil jij een GIFT zijn voor Gods Koninkrijk? GIFT is een acroniem, dat staat voor:

GELOOF - wil je gaan geloven in wat ik doe? Dat kan door mee te bidden en dat kan door mij te bemoedigen

Concreet = gebedsmails, nieuwsbrieven, bemoediging.

INVLOED - ik wil je ook vragen om je invloed, wil je mij doorverwijzen aan andere mensen, en op de plekken waar jij je beweegt, welke deuren zou je kunnen openen?
Concreet = aanbevelen aan anderen, netwerk delen, je expertise inzetten.

FINANCIËN - ik wil je ook vragen om financiën, ik zoek een overzichtelijke groep mensen die betrokken zijn bij dit werk en het financieel mogelijk maken.
Concreet = Renmeester beslissing over je financien, en wanneer dat past: Maandelijks financiele gift en/of projecten, verhogen.

TWEERICHTINGSVERKEER - ik hoop dat onze relatie twee kanten op gaat. (De ploeger en de dorser verheugen zich samen in de oogst!) Ik geef de vrucht van het werk ook aan je terug. Daarnaast vind ik het mooi om te weten wat jouw doelen zijn in het leven. Hoe kan ik voor jou bidden? Hoe kan ik jou versterken in jouw rol in Gods Koninkrijk?
Concreet = Connecten met een bak koffie, App contact, gebedspunten delen, netwerk delen, rentmeesterschap en vrijgevigheid helpen ontwikkelen.

Copyright 2019 Leendert de Jong, stichting Agape en stichting Navigators.